ดูสินค้าในตะกร้า    แจ้งการชำระเงินออนไลน์   
  
 รับสมัครทีมงาน/สวัสดิ์การ
 
-->
 
สวัสดิการพนักงาน วีวินส์ กรุงเทพ (WELFARE & BENEFITS)
     
  รายการ ผลประโยชน์(ที่เป็นตัวเงิน)
     
 
เงินช่วยเหลือการสมรส

รายละเอียด
1. กรณีพนักงานแต่งงานและนำสำเนาทะเบียนสมรสมาแสดง
2  ถ้าชาย/หญิง เป็นพนักงานบริษัทฯทั้งคู่ จะได้รับ 1 คน
3. เบิกได้เพียงครั้งเดียว 
จำนวนเงิน 800 บาท


 
 

 

 
เงินค่าทำขวัญบุตรแรกเกิด

รายละเอียด
1. ถ้าสามี , ภรรยา เป็นพนักงานบริษัทฯ ทั้งคู่จะจ่ายให้สามี
2. จ่ายให้บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายจำนวนไม่เกิน 2 คน
3. ต้องนำสูติบัตรมาแสดง 
 จำนวนเงิน 800 บาท 

 

 
เงินสนับสนุนครอบครัวที่สมรสถูกต้องตามกฎหมาย

รายละเอียด
1. จ่ายให้เป็นปีสำหรับพนง.ที่แต่งงานถูกต้องตามกฎหมาย
    ที่หย่า / หม้าย แต่รับเลี้ยงดูบุตร(ตามหลักฐานที่แสดง)
2. จ่ายให้ในวันสิ้นปี
3. ถ้าสามี , ภรรยา เป็นพนักงานบริษัทฯ ทั้งคู่จะจ่ายให้สามี
จำนวนเงิน 1,000 บาท/ปี
ต่อครอบครัว 

 

 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

รายละเอียด
1. จ่ายให้บุตรที่ศึกษา ไม่เกิน 2 คน
2. ถ้าสามี , ภรรยา เป็นพนักงานบริษัทฯ ทั้งคู่จะจ่ายให้สามี
3. สอบตกซ้ำชั้นเดิม เบิกไม่ได้
4. ใช้สมุดพกหรือใบเสร็จมาแสดง
5. กรณีใช้สมุดพกบริษัทฯขอความร่วมมือให้พนักงานนำใบเสร็จเท่าที่มีอยู่มาแสดงภายหลัง
     เช่น ใบเสร็จซื้อเสื้อผ้า รองเท้าฯลฯ อายุไม่เกิน 23 ปี 
อนุบาล 1-3 = 4,500 บาท
ประถม 1-6 = 3,500 บาท
มัธยม 1-6 = 3,500 บาท
ปวช 1-3 = 3,500 บาท
ปวส -ป.ตรี = 2,500 บาท
(ทุกระดับชั้นต่อคนต่อปี)

 

 
เงินช่วยเพื่อการศึกษาต่อ ของพนักงาน

รายละเอียด
1. จ่ายให้พนักงานที่ต้องการศึกษาต่อ ในวันหยุดของบริษัท
2. 
 สอบตกซ้ำ หรือ มีซ่อม เบิกไม่ได้
3. ใช้สมุดพกหรือใบเสร็จมาแสดง
4. บริษัทฯให้กู้ยืมเป็นทุนช่วยเหลือการศึกษาปีละ 10,000 บาท/คน (ไม่เสียดอกเบี้ย) 
5. กรณีใช้สมุดพกบริษัทฯขอความร่วมมือให้พนักงานนำใบเสร็จเท่าที่มีอยู่มาแสดงภายหลัง
    เช่น ใบเสร็จค่าลงทะเบียน และต่างๆ  
ปวช 1-3 = 4,500 บาท
ปวส -ป.ตรี =5,500 บาท
(ทุกระดับชั้นต่อคนต่อปี) 

 
 
เงินกองทุนประกันสังคม 

รายละเอียด
bullet กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
bullet กรณีคลอดบุตร
bullet กรณีทุพพลภาพ
bullet กรณีเสียชีวิต
bullet กรณีสงเคราะห์บุตร
bullet กรณีชราภาพ
บริษัทนำส่งค่าประกัน 50%
(ของเงินเดือนพนักงาน)


 
     
  เงินกองทุนเงินทดแทน

รายละเอียด
bullet กรณีประสบอันตรายหรือเป็นโรคจากการทำงาน
bullet กรณีทุพพลภาพเนื่องจากการทำงาน
bullet กรณีตายหรือสูญหายจากการทำงาน
บริษัทนำส่งค่าประกัน
(ของเงินเดือนพนักงาน)

 

 

 
เงินเบี้ยขยัน

รายละเอียด
1. บรรจุเป็นพนักงานประจำ
2. ไม่เคยลาป่วย ขาดงาน มาสาย กลับก่อนและไม่เคยต้องโทษใด ๆ ในเดือนนั้น
     ปฎิบัติงาน ตามใบงาน แล้วเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด 
ได้รับ 315 บาท
ต่อเดือน
 

 

 
เงินค่าอาหาร (พนักงานที่ทำงานล่วงเวลา)

รายละเอียด
1. ข้าวหุง ฟรี 3 มื้อ
2. ถ้าทำงานล่วงเวลาหลัง 17.30 น. เกิน 2 ชั่วโมงได้รับคนละ 10 บาทต่อวัน
3. ทุกวันเสาร์ 2และ3 ของเดือน มีอาหารเลื้ยง มื้อเย็น
 

 

 
เงินโบนัส

รายละเอียด
จ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง
คือสิ้นเดือนมิถุนายนและสิ้นเดือนธันวาคม
จำนวนโบนัสขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับสภาพการประจำปี
 

 

 
ท่องเที่ยว/สัมมนา

รายละเอียด
จัดให้ปีละ 1 ครั้ง
สถานที่ และ กำหนดเวลา 
ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกันประจำปี
 

 

 
   

 

 


   
                 
                 
                
 
 

บริษัท ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลง สีของถุงผ้า โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า 
ภาพถุงผ้าและอุปกรณ์ทั้งหมดบนเว๊ปไซต์ตกแต่งขึ้นเพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น..
***ราคาถุงผ้าที่แจ้งคือราคาถุงผ้าเปล่า..ไม่มีลายสกรีน****ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม****

กระเป๋าผ้า,ถุงผ้า,ถุงผ้าดิบ,ถุงผ้าสปันบอนด์,สปันบอน,กระเป๋าลดโลก ร้อน,สปันบอนด์,กระเป๋าผ้าราคา,ผลิตถุงผ้า,ถุงผ้าแคนวาส,ถุงผ้าสปันบอน,ทำถุงผ้า,ถุงผ้่าร่ม,ถุงผ้าหูรูด,ถุงผ้าราคาถูก,เสื้อยืดเสื้อโปโล,ถุงผ้าราคา,ราคาถุงผ้าสปันบอนด์,จำหน่ายถุงผ้้า,ขายส่งถุงผ้าสปันบอนด์,ราคาถุงผ้า,ราคาถุงผ้าดิบ,โรงงานกระเป๋าผ้าดิบ,ขายถุงผ้าดิบ,กระเป๋าผ้าcanvas,ถุงผ้าราคาโรงงาน,ถุงยังชีพ,กระเป๋าผ้าทุกรูปแบบ,ขายถุงผ้าสปันบอน,ราคาถุงผ้าดิบลดโลกร้อน,ถุงผ้าลดโลกร้อน ของชำร่วย,กระเป๋าผ้า 600D,ถุงผ้าสำเร็จรูป ,ถุงผ้า9,ถุงสปันบอนด์,ถุงกาแฟ,ลดระเบิด ---- 
Engine by MAKEWEBEASY